Skėmių kaimo bendruomenė įgyvendino saugaus eismo renginius

Skėmių kaimo bendruomenė organizavo Gegužinių pamaldų tradicijos ir Vaikų gynimo dienos renginius. Jų metu buvo kalbama ir apie eismo saugumą, pagarbą vienas kitam kelyje, eismo taisyklių laikymosi būtinybę, kiekvieno eismo dalyvio atsakomybę už savo elgesį kelyje.  

Jau daugiau nei dešimtmetį visą gegužės mėnesį kiekvieną vakarą į Skėmių pramogų ir šokių salę rinkosi kaimo žmonės kur buvo giedamos gegužinių giesmės – vyko „Mojava“.

Gegužinių pamaldų  tradicijos Europoje žinomos tik nuo XIX a. vidurio. Lietuvą jos pasiekė dar vėliau. Kai popiežius šių pamaldų dalyviams suteikė visuotinius atlaidus, giesmės Marijai gegužę ėmė sklisti iš visų Lietuvos kaimų.  Jau temstant, nudirbus visus ūkio darbus, žmonės rinkdavosi trobose ir giedodavo už širdies griebiančias giesmes, melsdavosi. Atgiedojus maldas prasidėdavo tikros linksmybės, neretai trukdavusios iki paryčių. Rateliai, šokiai, dainos, vingrios armonikų  melodijos itin traukė jaunimą. Sunku dabar įsivaizduoti, kad prieš gerą šimtmetį gegužinės buvo bene svarbiausias jaunimo pasilinksminimas.  Rengti „Mojavą“ savo namuose šeimininkams būdavo didelė garbė.  Todėl itin kruopščiai jie stengdavosi išdabinti namų aplinką – Marijos paveikslus išpuošdavo kaip tik įmanoma gražiau, apkaišydavo alyvomis, pelargonijomis, kiemą prismaigstydavo sulapojusių berželių, iš pataisų, bruknių lapelių pripindavo vainikų. Kiekviena giedotoja laikė pareiga  eidama į „Mojavas“ atsinešti savo darželyje užaugintų žydinčių gėlių.  

Skėmių kaimo bendruomenė gegužės 31 d. organizavo „Mojavos“ užbaigimo diena. Ryte bendruomenės nariai vyko į Šv. Mišias Baisogalos bažnyčioje. Vakare buvo giedamos gegužinių pamaldų  giesmės Skėmių pramogų ir šokių salėje. Po giesmių vyko „Mojavos“ užbaigimo vakarienė.

Gegužinės tikslas ne vien pasimelsti, bet ir  vyresnio amžiaus, vienišų žmonių, tikinčiųjų,  jaunimo susitikimai, pabendravimas, kurio ypač vyresniems žmonėms labai trūksta. Pagrindinė vedančioji  giedotoja  Salomėja Juodienė 83 m., o vyriausiajai Marytei Budrienei 88 m.

Vakaro metu priminta, kad svarbu būti atsargiam ir matomam kelyje, kad savo saugumu pirmiausia turime pasirūpinti patys, ypač tamsiu paros metu naudoti šviesą atspindinčias priemones. Kiekvienas dalyvis gavo dovanų, išdalinta  pakabinamų atšvaitų, šviesą atspindinčių liemenių, lankstinukų, krepšių-rankinių. 

Birželio 1 d. 10 val. prie Skėmių pramogų ir šokių salės vyko Vaikų gynimo dienos šventė „Saugi svajonių vaikystė“. Susirinkę vaikai pirmiausiai buvo pakviesti pasimankštinti ir išsibudinti kolektyviniame bėgime…, vėliau vaikai koncertavo, šoko įvairius  šokius–ratelius, žaidė žaidimus. Įdomu buvo visiems ieškoti Lobio,  dar smagiau tiems kas juos rado…. Vyko  piešimas ant asfalto „Saugi vaikystė“, savo svajones kabino ant „Svajonių medžio“, kai kurių svajonės buvo išpildytos tą pačią dieną….

Šventės metu įvairiomis priemonėmis ir būdais buvo akcentuojama kiekvieno eismo dalyvio atsakomybė už save ir kitus: priminta, kaip naudoti ir tvirtinti atšvaitą, kad jis būtų matomas iš visų pusių, kaip elgtis tamsiu paros metu ar esant blogam matomumui, aptartos dviratininkų, mopedų ir motociklų saugos priemonės, ypač kaip būti saugiems neišsiblaškiusiems vasaros atostogų metu…. Renginio metu kiekvienas neliko be dovanų, kurios saugos jų gyvybes…  Pakabinamų atšvaitų, šviesą atspindinčių liemenių, lankstinukų, ir knygučių „Saugokime vieni kitus kelyje“, kad nepamirštų ne tik raidžių per vasarą, bet  ir saugaus eismo.

Apie renginius informuota įvairiomis priemonėmis: iškabinėti skelbimai, informacija skelbiama mokykloje, išdalintos skrajutės su kvietimais.

Skėmių kaimo bendruomenei šis eismo saugumo projektas labai aktualus, kadangi Radviliškio r. Skėmių gyvenvietė išsidėsčiusi prie pagrindinio kelio Radviliškis–Kėdainiai, beveik kiekvienais metais, ypač tamsiu paros metu nukenčia pėstieji.

Labai esame dėkingi Lietuvos automobilių kelių direkcijai ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungai, kad sudarė galimybę žengti didelį žingsnį žmonių saugumui užtikrinti, bei džiaugiamės kad šis  saugaus eismo renginių ciklas gali vykti ir  pas mus.  

Bendruomenės tarybos narė Regina Dambrauskienė 

 

Parašykite komentarą