Skėmių kaimo bendruomenės išvyka į Šiluvos atlaidus „Mes saugūs ir sveiki“

Pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos projektą „Eismo saugumas bendruomenėse“ grupė  skėmiečių  mikroautobusu išvyko į Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus (Šilinės) švenčiant Lietuvos Krikšto 625 metų jubiliejų ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio metus Bazilikoje Apsireiškimo koplyčioje. 

Šiandien Šiluva – vienas svarbiausių maldininkų traukos centrų Lietuvoje, išlaikęs ilgiausią, beveik 500 metų Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų šventimo tradiciją. Čia atsiliepiama į Švč. Mergelės Marijos raginimą garbinti jos Sūnų, meldžiama kūno ir dvasios sveikatos. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, nevaržomi maldininkai gausiai važiuoja į Šiluvos atlaidus. Kiekvieną atlaidų dieną meldžiamasi įvairiomis aktualiomis intencijomis. Švenčiamos kariuomenės, policijos, medikų, kunigų, vienuolių, Bažnyčios institucijų, šeimų, vaikų, jaunimo, ligonių, dienos. Atlaidų metu vyksta katechezės, konferencijos, kultūrinė programa. Į Šilinių atlaidų Žmonių pamaldumas daugiausia susijęs su malonėmis garsėjančiu Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslu ir Marijos apsireiškimo vieta. Šioje vietoje, ant apsireiškimo akmens pastatytoje koplyčioje stovėjusi Marijos statula tikriausiai maldininkų imta vadinti Ligonių Sveikata. Ilgainiui šis titulas prigijo Šiluvos Dievo Motinai. Mat ne vienas čionai atvykęs maldininkas atgavo tiek fizinę, tiek dvasinę sveikatą.

Kad būtų saugūs ir turėtų kur susidėti lauktuves visiems vykusiems išdalinta po atšvaitą ir krepšį-rankinę. Oras buvo gražus ir saulėtas. Nuvykę aplankėme Baziliką, Apsireiškimo koplyčią. Po Švč. Mergelės Marijos litanijos ir pagrindinių Šv. Mišių, kurios vyko aikštėje prieš Baziliką, su gera nuotaika saugiai grįžome namo. 

Skėmių kaimo bendruomenės tarybos narė, Regina Dambrauskienė 

 

 

Parašykite komentarą