Skėmių kaimo bendruomenės projektas – Visada laukiami Skėmiuose

”VISADA LAUKIAMI SKĖMIUOSE” – šį projektą 2016 metais įgyvendino Skėmių kaimo bendruomenė, kurį finansavo LR Žemės ūkio ministerija.  Žemės ūkio ministerijai paskelbus, kad kaimo bendruomenės gali teikti paraiškas nacionalinei paramai gauti, Skėmių kaimo bendruomenės aktyvas sukvietė visuotinį bendruomenės narių ir kaimo gyventojų susirinkimą. Jo metu buvo aptarta galimybė pasinaudoti skiriama valstybės parama ir pasirinkta viena iš trijų veiklos sričių: Tradicinių renginių organizavimas (antroji veiklos sritis).

Projekto tikslas ir uždaviniai

Tikslas: Stiprinti bendruomenės sutelktumą, skatinti bendruomeniškumą ir bendravimą, plėtoti vietos gyventojų  ir kraštiečių laisvalaikio užimtumą.

Uždaviniai:

Sportinių varžybų ir įvairių estafečių ir edukacinių užsiėmimų organizavimas;

Pritraukti kuo daugiau kraštiečių, įtraukiant į bendruomenės veiklą;

Aktyviai ir kultūringai su šeima ir bendruomenės nariais praleisti laisvalaikį.

Skėmių kaimo bendruomenė nuo 2008 metų liepos mėn. kasmet organizuoja Tradicinę Skėmių vasaros šventę – kraštiečių sambūrį. Kiekvienais metais norisi, kad šventė būtų naujoviška. Į šventę suvažiuoja kaime likusių gyventi vyresniojo amžiaus – senjorų vaikai, grįžta studentai vasaros atostogoms. 2016 metai paskelbti Vietos bendruomenių metais, todėl  šis projektas labai aktualus ir reikalingas vietos gyventojų sutelktumui stiprinti. Tradiciniu renginiu siekiama nors laikinai susigrąžinti į kaimą kraštiečius, kurie parveža įvairiausių naujų pasiūlymų, idėjų, pasisiūlo padėti. Organizuojant tokius renginius nuolat, pastoviai palaikomas ryšys su kraštiečiais. Jiems labai smagu sugrįžti  prisiminimais į ankstesnius laikus, susitikti su draugais, klasiokais, kaimynais, giminaičiais.

 Renginys vyko lauke Skėmių km. Stadione buvo organizuojamos sportinės varžybos: krepšinis, tinklinis, tritaškių mėtymas, kur labai aktyviai ir noriai dalyvauja vaikai ir jaunimas; organizuojamos estafetės šeimoms ir įvairios linksmos varžytuvės, šokinėjimas ant batuto.  Vakarop aikštelėje prie draugystės laužo vyko edukacinė – kultūrinė programa vaikams ir suaugusiems, koncertavo  kviestiniai meno saviveiklos kolektyvai, vaišinsome  svečius ir dalinsimės bendra vakariene –  ant laužo virtu šiupiniu.

Paramos 1500 Eurai panaudoti: sportinių priemonių įsigijimui varžybų, užduočių varžytuvių pravedimui, batuto nuoma,  meno kolektyvų atvykimo transporto nuomos apmokėjimui ir reginio įgarsinimo įrangos nuomai, viešinimui  – renginio nuotraukų darymui, renginio dalyvių maitinimui.

Visada visi esate laukiami Skėmiuose!