logobend

Pasirašyta vietos projekto vykdymo sutartis

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis” 2019 m. kovo 14 d. įgyvendindamas vietos plėtros strategiją „VVG „Radviliškio lyderis” teritorijos vietos plėtros strategija 2016 – 2023 m.” pasirašė IV-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartį su Pakiršinio kaimo bendruomene.

Pakiršinio kaimo bendruomenė pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. RADV-LEADER-6B-JKS-4-2 įgyvendins projektą „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų socialinės įtraukties didinimas į Pakiršinio ir aplinkinių kaimų visuomeninę veiklą per socialinės inovacijos veiklas ir patyriminį ugdymą”. Šiam projektui įgyvendinti skirta 36 700,00 Eur be PVM paramos suma. Projekto partneris Radviliškio rajono savivaldybės administracija prie projekto prisidės 9 175,54 Eur su PVM biudžeto lėšomis. Vietos projekto įgyvendinimo metu planuojamas naujų socialinių idėjų plėtojimas, veikiančių novatoriškų metodų ir praktikų taikymą, siekiant patenkinti socialinius poreikius, spręsti įsisenėjusias socialines problemas bei kurti naujus socialinius ryšius ir bendradarbiavimą. Projekto veiklos skirtos vaikams, jaunimui ir vyresnio amžiaus asmenims, kurie patiria socialinę atskirtį, dėl skirtingos asmeninės padėties. Labai svarbu vietos gyventojams parodyti, kad jie yra pilnaverčiai vietos bendruomenės piliečiai. Projektą planuojama įgyvendinti per 9 mėn.