logobend

Vietos veiklos grupių susitikimas Raseinių rajone

2019 m. kovo 27 d. Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija” Betygaloje, Raseinių rajone, surengė tradicinį Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijomis, problemomis. Susitikime dalyvavo vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis” pirmininkas Romas Kalvaitis, projekto vadovė Andželika Barčkienė, projekto administratorė Edita Šiaulianskienė ir projekto finansininkė Vida Stripeikienė. Taip pat dalyvavo VVG atstovai ir darbuotojai iš Akmenės rajono vietos veiklos grupės, Šiaulių rajono vietos veiklos grupės, vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė”, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės ir Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės bei kaimo bendruomenės „Betygala” atstovai.

Susitikime dalyvavusių VVG atstovai ir darbuotojai aptarė vietos plėtros strategijų įgyvendinimą ir problemas, pasiektus rodiklius, apie planuojamą strategijų keitimą, vietos projektų vertinimą ir įgyvendinimą. Kiekviena VVG pasidalino informacija apie esamas situacijas vietos veiklos grupėse, iškilusias problemas, pasidalino patirtimi apie paramos sutarčių rengimo ir pasirašymo eigą, kalbėjo apie optimalų valdybos narių skaičių. Susitikimo metu aptarėme dėl VVG teritorijų stambinimo, dėl pinigų krepšelių VVG (metodikos), LEADER ateities ir kitus einamuosius klausimus.

Susitikimo pabaigoje susipažinti su Betygalos istorijos muziejaus veikla susitikimo dalyvius pakvietė geografė muziejininkė Marija Birutė Navakauskienė, kuri su didele meile papasakojo apie muziejuje įrengtas ekspozicijas, kraštą garsinusius žmones, apie geologijos ekspozicijoje iš įvairių pasaulio šalių surinktą mineralų, uolienų, fosilijų, kriauklių kolekciją, įdomiai pristatė ypatingus eksponatus. Taip pat susitikimo metu kaimų bendruomenės „Betygala” pirmininkė Gema Račienė pristatė „Arbatos kelią”. Visi dalyvavę galėjo pamatyti įrengtą arbatžolių darželį Betygalos bendruomenės namų kieme, bei paskanauti bendruomenės paruoštos arbatos.

Vietos veiklos grupės pasidalijo žiniomis, gerąja patirtimi, aptarė bendrus aktualius klausimus, diskutavo apie kylančias problemas, ieškojo sprendimo būdų.

Kitas vietos veiklos grupių susitikimas numatytas Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės teritorijoje.