logobend

Skirta parama mokymų vietos projektui

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis” 2019 m. kovo 25 d. sprendimu įgyvendindamas vietos plėtros strategiją „VVG „Radviliškio lyderis” teritorijos vietos plėtros strategija 2016 – 2023 m.” skirė paramą Šeduvos miesto bendruomenei  pagal VI-ąjį kvietimą mokymų vietos projektui.

Šeduvos miesto bendruomenė pagal skirtą paramą vietos projektui Nr. RADV-LEADER-1C-M-6-4-2018 įgyvendins projektą „Pažink, kurk, tobulėk”. Šiam projektui įgyvendinti skirta 14 028,42 Eur su PVM paramos suma. Šiuo vietos projektu siekiama pasiūlyti naujas, įdomias ir įvairias mokymų rūšis, siekiant gyventojams atsakyti į jiems rūpimus klausimus, padėti atskleisti jų asmenines savybes, surasti bendrus tikslus, atsakyti į klausimus, kaip jų siekti, išmokyti dirbti komandoje, skatinti savanorystę, toleranciją, formuoti įgūdžius, teigiamą požiūrį į mažiau galimybių turinčius asmenis, padėti praplėsti žinias ir motyvuoti asmenis mokytis, generuoti idėjas ir jas įgyvendinti. Projektą planuojama įgyvendinti per 12 mėn.