Sodybų ir laukų apžiūra „Švarūs laukai“

Skėmių seniūnijoje tampa tradicija rengti laukų apžiūras. Praėjusiais metais seniūnės Romualdos Rimkuvienės iniciatyva susirinko ūkininkai, kurie suėjimo metu pritarė idėjai gražinti seniūnijos įvaizdį-nušienauti piktžoles laukų pakraščiuose, pakelėse, aplink elektros stulpus ir prie įvažiavimų į laukus bei apie kitas vietas. Tuo tikslu nuspręsta rengti pasėlių ir kitų laukų apžiūrą.

Pernykštis renginys mūsų ūkininkams patiko, todėl šiemet jį vėl organizavome. Ūkininkai buvo informuoti skelbimais, elektroniniais laiškais, telefonu. Ši žinia daugumą paskatino apsitvarkyti, pasitempti. Į apžiūrą pasikvietėme Radviliškio rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus vedėją Alfredą Juozapavičių, buvusį ilgametį Skėmių ŽŪB vadovą Algirdą Venckų.

Nors diena pasitaikė lietinga, tačiau susirinko būrelis ūkininkų, pasiryžusių apžiūrėti vieni kitų laukus. Kadangi Skėmių kaimo bendruomenė jau antrus metus dalyvauja Lietuvos automobilių kelių direkcijos projekte „Eismo saugumas bendruomenėse“  dalyviams buvo priminta kaip reikia elgtis kelyje, kad butų matomi ir saugūs į laukų apžiūra išlydėti su liemenėmis. Susėdę į išnuomotą mokyklinį autobusėlį, pasukome per Skėmius. Apie ŽŪB „Agrowill Skėmiai“ laukus pasakojo agronomas Vladas Onaitis. Bendrovė valdo apie 1450 ha žemės ūkio naudmenų. Pasėta virš 500ha žieminių kviečių, 137ha žieminių rapsų, taip pat augina miežių, kukurūzų silosui ir grūdams, vasarinių rapsų ir kviečių, kultūrinių ganyklų. Apsukę ratą aplink bendrovės laukus Skėmių ir Skomaičių kaimuose, pasukome Pociūnėlių link. Skėmių ūkininkas Romualdas Petrauskas parodė
savo žieminių kviečių, vasarinio rapso laukus. Šis ūkininkas augina apie 2 ha rūgštynių ir 0,80 ha krapų, sudaręs sutartį su Kėdainių konservų fabriku.

Važiuojant toliau, pakelėje siūravo žieminiai ir vasariniai rapsai, kviečiai, kvietrugiai, miežiai, tiesėsi smaragdinės cukrinių runkelių vagos. Trumpai savo pasėlius komentavo jaunieji ūkininkai Aivaras Rimkus, Audrius Tripeldas, Evaldas Šemežys bei patyrę ūkininkai Arvydas Tripeldas, Rimantas Garuckas, Juras Sadzevičius, Arūnas Čižauskas, Robertas Petrėtis. Pociūnėlių krašte apžiūrėjome laukus Pagarduviuose, Pociūnėliuose, Užpurviuose, Sirutiškėse, Pašakiuose. Pasėliai visur gražūs, žada puikų derlių. Kad tik gamta leistų sėkmingai jį nuimti!

Nedirbamų, apleistų laukų nepastebėjome. Pasitaikė pora ganyklų, kurių šeimininkai iki Joninių nespėjo nušienauti. Rezultatų aptarimas vyko Skėmiuose. Susėdę prie pietų stalo, ūkininkai ir svečiai pasidalino įspūdžiais, išsakė savo mintis dėl kitų metų apžiūros. A.Čižauskas pasiūlė iš dalyvaujančių ūkininkų tarpo burtų keliu atrinkti 2-3 žemdirbius ir pasidomėti jų gamybiniais centrais. Apžiūros dalyviai nutarė, kad gražiausi žieminiai kviečiai auga Aivaro Rimkaus laukuose. ŽŪB „Ranktinėliai“ kvietrugiai pripažinti geriausiais. Visų nuomone, Rimantas Garuckas augina gražiausius cukrinius runkelius. Žieminiai rapsai visų laukuose šiemet atrodo puikiai.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas A. Juozapavičius pasidalino įspūdžiais iš nesenos viešnagės Lenkijoje, apie tenykščių žemdirbių problemas. Taip pat pristatė naujoves melioracijos griovių tvarkyme, palietė kitas žemės ūkio aktualijas.

Visi dalyviams įteikti informaciniai lankstinuką, pasirašė sąrašuose ir įsipareigojo nešioti gautas šviesą atspindinčias liemenes, kurios saugos ūkininkus, nes jie darbus pradeda ir baigia su tamsa…

Nuoširdus AČIŪ LAKD ir LKBS už labai reikalingus, naudingus, skatinančius susimąstyti, renginius… 

Skėmių kaimo bendruomenės tarybos narė Regina Dambrauskienė 

 

                                     

Parašykite komentarą