logobend

Sutikimas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vietos plėtros strategijos klausimams aptarti

2017 m. balandžio 4 d.  Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ projekto vadovė Andželika Barčkienė ir projekto administratorė Edita Šiaulianskienė dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos rengtame susitikime „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonė „LEADER“: Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Susitikimo metu buvo aptarti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimas ir tvirtinimas, vietos projektų vertinimo procesas, klausimai susiję su mokėjimo prašymų teikimu ir pildymu, dažniausiai pasitaikančios klaidos, vykdant viešuosius pirkimus ir kitos aktualijos, susijusios su viešųjų pirkimų vykdymu. Susitikimo dalyviai diskutavo ir aiškinosi dėl kai kurių taisyklių nuostatų taikymo – vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo rengimo, prisidėjimo savanoriškais darbais sampratos ir tinkamumo, vietos projektų paraiškų vertinimo kriterijų ir kt.

Parašykite komentarą