Tarptautinio bendradarbiavimo projektas

Vietos veiklos grupė ,,Radviliškio lyderis” kartu su partneriu Raseinių rajono vietos veiklos grupe „Raseinių krašto bendrija“ įgyvendindama Tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Pietų Mazovija – R/R. kooperacija“, 2014 m. birželio 6-8dienomis vyko į projekto atidarymo konferenciją  „Kartu padarysime daugiau“ vietos veiklos grupės „Puszcza Kozienicka“ veiklos teritorijoje (Lenkijoje).

Konferencijos metu VVG „Puszcza Kozienicka“ pirmininkas Marek Przedniczek pristatė tarptautinio projekto idėją, projekto tikslus, uždaviniuis ir norimus pasiekti rezultatus. Konferencijos dalyvius pasveikino ir vietos veiklos grupių iš Lietuvos pimininkai – Romas Kalvaitis ir Vincas Blinstrubas.

Tarptautinio bendradarbiavimo projekto tikslas – subregiono ūkio konkurencingumo didinimas, skatinant inovacinį aktyvumą, paremtą vietinių išteklių ir kultūros paveldo naudojimu bei kaimo gyventoju aktyvinimas.

Pagrindinis tikslas – Lietuvos ir Lenkijos kooperacinių ryšių tinklo sukūrimas. Juo siekiama aktyvinti gyventojus ir įvairias organizacijas integruotis į bendrą subregiono sistemą.  

Įgyvendindamos tarptautinio bendradarbiavimo projektą vietos veiklos grupės susitarė bendradarbiauti ir vykdyti bendras veiklas, vienijant ir apjungiant teritorinių savivaldybių tautodailininkus ir amatininkus, vietinius išteklius naudojančius smulkiuosius verslininkus, kaimo turizmo sodybas, ekologinius ūkius, parodant gaminamus regionų produktus, prekes amatų mugėse ir konferencijose. Projekto metu bus sukurta e- parduotuvė, kurioje bus pristatytas kiekvieno regiono ekonominės ir kultūrinės vertybės bei gyventojų teikiamos paslaugos ir gaminami produktai, prekės.

Konferencijos metu partneriai turėjo pristatyti savo regiono verslus, amatininkus, turizmo galimybes. Lenkijos partneriai parodė specialiai šiam projektui sukurtą filmą apie jų teritorijoje veikiančius verslus bei turizmo galimybes. VVG „Radviliškio lyderis“ ir Raseinių rajono vietos veiklos grupe „Raseinių krašto bendrija“ pristatė savo rajonų įgyvendintus vietos plėtros projektus, verslo ir kaimo turizmo potencialo galimybes.

Miestelio centrinėje  aikštėje vyko tarptautinio projekto partnerių teritorijose gaminamos produkcijos pristatymas ir degustavimas. Mugės dalyviai turėjo puikią galimybę pasitikrinti, ar patrauklūs jų gaminiai, ką labiau perka mugės lankytojai  ir kuruos gaminius dar reikėtų patobulinti ar gražiau supakuoti.

Parašykite komentarą