logobend

Tarptautinis bendradarbiavimas – gerosios patirties pasidalinimas tarp nevyriausybinių organizacijų

logobend

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis” su partneriais iš Lenkijos Vietos veiklos grupių „Zielone siolo” ir „Zascianek Mazowsza”, įgyvendinama tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Partnerystė skatinant tradicijas ir inovacijas vietos plėtroje” 2023 m. kovo 14-16 dienomis organizavo 3-ijų dienų išvyką gerosios patirties pasidalinimui tarp bendruomenių ir nevyriausyinių organizacijų Radviliškio rajone.

Projekto dalyviams buvo pristatyti įvairūs įgyvendinami ir jau įgyvendinti vietos bendruomenių projektai Radviliškio rajone.

Kutiškių kaimo bendruomenės pirmininkas Laurynas Balinskas svečiams iš Lenkijos pristatė du Kutiškių kaimo bendruomenės įgyvendintus projektus: „Pramogauk, sportuok ir pažink savo kraštą”, kurio metu sutvarkyta sporto aikštelė, bei „Kutiškių kaimo bendruomenės paslaugos Radviliškio rajono gyventojams” – bendruomeninio verslo projektas, kurio metu buvo sukurtos dvi naujos darbo vietos.

12

34

Bendruomenės „Pakalniškių ūkis” vadovas M. Pečiukas pristatė įgyvendintą bendruomeninio verslo projektą „Bendruomenės „Pakalniškių ūkis” paslaugos vietos gyventojams”, parodė naujai pradėtą vaisių-uogų liofilizavimo procesą ir pagamintus produktus. Įgyvendinus projektą sukurtos dvi naujos darbo vietos.

56

7                              8

Šeduvos paslaugų centro vadovas L. Brunis papasakojo apie paslaugų teikimo kaime problematiką ir galimybes. Tuo pačiu pristatė ir įgyvendintą projektą „Šeduvos paslaugų centro materialinės bazės sukūrimas”, kurio metu buvo įsigyta įvairi nauja įranga bei technika aplinkos tvarkymui ir kitoms paslaugoms teikti.

9                           10

Pietų metu projekto dalyviams buvo pristatytas Karčemų bendruomenės „Kaimynai” įgyvendintas bendruomeninio verslo projektas „Asociacijos „Karčemų bendruomenė „Kaimynai” pagyvenusių asmenų maitinimo projektas”. Bendruomenės pirmininkė V. Vaičiūnienė papasakojo su kokiomis problemomis susidūrė projekto įgyvendinimo metu ir kaip šiuo metu sekasi bendruomenei vykdyti projekte numatytus įsipareigojimus – išlaikyti projekto metu sukurtas dvi nauja darbo vietas.

Po pietų svečiams iš Lenkijos pristatytas Asociacijos „Mėnaičių bendruomenė” bendruomeninio verslo projektas „Pilietinio ugdymo centras”. Vietos projekto tikslas – sudaryti sąlygas Asociacijai „Mėnaičių bendruomenė” teikti Radviliškio rajono, ir ne tik, moksleiviams ir suaugusiems reikalingas pilietinio ir tautinio ugdymo krypties užimtumo paslaugas, panaudojant išskirtinius Minaičių kaimo išteklius bei taip didinant kaimo vietovės patrauklumą ir gyvenimo kokybę. Įgyvendinus projektą teikiamos paslaugos: Vienos dienos edukacija ir aktyvus poilsis mokyklinio amžiaus vaikams; Vienos dienos edukacija ir aktyvus poilsis suaugusiems; Vasaros stovyklos mokyklinio amžiaus vaikams; įvairūs žygiai pėščiomis, baidarėmis, su nakvyne apsilankant Mėnaičių bunkeryje – muziejuje; dažasvydis ir kita…

Tarptautinio bendradarbiavimo projekto dalyviams taip pat buvo pasiūlyta apsilankyti Minaičių bunkeryje-muziejuje, kuriame 1949 m. vasario 16 d. buvo paskelbta Deklaracija. Taip buvo pasiektas aukščiausias partizaninio karo taškas: įkurtas Lietuvos laisvės kovos sąjūdis.

11

12 13

Toliau pažintis tęsėsi su Baisogalos priestočio bendruomene „Imantai”. R. Vaitkevičius pristatė šiaudinį bendruomenės namą, kuris nuosavybės teise priklauso bendruomenei, kalbėjo apie tokių namų statybos technologijas. Su naujuoju bendruomenės pirmininku A. Marašinsku pristatė bendruomenės veiklos sritis ir galimybes.

1415

1617

Pažintį su Radviliškio rajone įgyvendintais nevyriausybinių organizacijų projektais pabaigėme Baisogalos motociklininkų asociacijos įgyvendintu socialinio verslo projektu „Baikerių centras”. Vietos projekto tikslas – sudaryti sąlygas Baisogalos motociklininkų Asociacijai teikti mažinančias socialinę atskirtį Baisogalos ir aplinkinių seniūnijų gyventojams reikalingas bendruomeniškumo stiprinimo bei vaikų užimtumo paslaugas, panaudojant Pakiršinio dvaro pastatus bei taip didinant kaimo vietovės patrauklumą ir gyvenimo kokybę. Įgyvendinus projektą sukurtos dvi naujos darbo vietos ir teikiamos paslaugos bendruomeniškumo stiprinimui bei vaikų/jaunimo užimtumui.

20

1819