2023-2027 M. Vietos plėtros strategijos projektas

Asociacija Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis” rengia vietos plėtros strategiją „Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis” teritorijos 2023-2027 m. vietos plėtros strategija” (toliau – VPS). Strategija rengiama vadovaujantis septyniais LEADER metodo principais, vienas kurių – „iš apačios į viršų” principas, reiškiantis, jog VVG savo veikloje taiko vietos gyventojų skatinimo, įtraukimo ir aktyvinimo veiksmus, kurie sąlygoja vietos poreikių aktualumą, įvairovę bei perspektyvumą. Vadovaujantis šiuo principu organizuojamas rengiamos VPS projekto viešinimas konsultacijoms su vietos gyventojais ir organizacijomis, VPS projekto derinimas su visuomene.

Pasiūlymus ir pastabas galite teikti el. paštu vvg@radviliskis.lt iki 2023 m. balandžio 24 d. (imtinai).

2023-2027 m. VPS projektą galite rasti čia