logobend

Žengiame į 2023-2027 M. LEADER laikotarpį (apskrito stalo diskusijos/informaciniai renginiai)

logobend

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis” įgyvendindama projektą „Žengiame į 2023-2027 M. laikotarpį” tęsia Apskrito stalo diskusijas organizuojant informacinius renginius Radviliškio rajono gyventojams.

2023 m. sausio mėnesį Pakalniškių, Grinkiškio, Skėmių, Sidabravo, Šiaulėnų bei Šaukoto seniūnijų gyventojams buvo pristatyti: Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginis planas, Vietos plėtros strategijų įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, įgyvendinimo taisyklės.Susitikimų metu diskutuota apie tai – ko mūsų gyvenamai teritorijai trūksta – analizuojamas kaimo gyventojų poreikis, nustatinėjami galimi strateginiai poreikiai ir kryptys, bei formuluojamos priemonės.

Per 2022 m. gruodžio – 2023 m. dsausio mėnesius buvo suorganizuota 11 informacinių renginių. Šiuo metu vykdomi Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis” teritorijos tyrimai, susiję su 2023-2027 m. vietos plėtros strategijų rengimu.

Vietos gyventojų indėlis ir bendradarbiavimas yra labai svarbus sėkmingam ir kokybiškam VVG „Radviliškio lyderis” TERITORIJOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2023-2027 M. parengimui, todėl kviečiame visus neabejingus pokyčiams gerinant gyvenimo kokybę regione užpildyti Vietos situacijos ir kaimo gyventojų poreikių tyrimo anketą.

1) Anketą galite atsispausdinti, užpildyti ir pristatyti mums adresu Aušros a. 10-104, Radviliškis (savivaldybė), arba skenuotą atsiųsti elektroniniu paštu andzelika.b@radviliskiovvg.lt

2) Atspausdintą anketą pildymui galite pasiimti, užpildyti atvykę pas mus adresu Aušros a. 10-104, Radviliškis (savivaldybė).

Užpildytą anketą pateikti iki 2023 m. vasario 9 d.

Keliatas akimirkų iš susitikimų su vietos gyventojais 2023 m. sausio mėnesį.

1112

1314

1516