Tarptautinis kvalifikacijos kėlimo seminaras

Rugpjūčio 19–24 d. Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ įgyvendindamas projektą „VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų gebėjimų ugdymas ir aktyvumo skatinimas vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritis „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“, pakvietė Radviliškio rajono bendruomenių nariusį tarptautinę dalykinę kelionę–seminarą Estijoje ir Suomijoje.  Kelionės–seminaro  tikslas – susipažinti su šių šalių LEADER programos įgyvendinimu, jų veikla  ir užmegzti bendradarbiavimo ryšius. Visose šalyse buvome sutikti šiltai ir dėmesingai. Pranešimus skaitė ir diskusijose dalyvavo vietos veiklų grupių ir bendruomenių atstovai. Kvalifikacijoskėlimometuorganizuotipenki dalykiniaisusitikimai.

Pirmasis susitikimas vyko Estijoje, Parnu regione. Radviliškio rajono bendruomenių narius sutiko Parnu Lahe Partnerluskogu vietos veiklos grupės atstovai. Susitikimo metu kalbėta apie 2007–2013 m. laikotarpio pasiekimus, įgyvendinant LEADER metodą, VVG ir bendruomenių vaidmenį, įgyvendinant kaimų atnaujinimo ir plėtros projektus. Vietos veiklos grupės pirmininkė Mercedes Merimaa pristatė trys įgyvendintus  vietos plėtros projektus pagal Leader programą. Vienas iš projektų, kurį įgyvendino remontuotos patalpos ir atidarytas kosmoso NL-istorijos tematika eksponatų kambariai buvusiuose Astronautų poilsio bazėje Penu kaime. Šiandien legendinis poilsio kompleksas dalinai atstatytas, išlaikytą daugelis senųjų pastatų ir aplinka. Ateityje planuojama renovuoti kitus pastatus ir atkurti kraštovaizdį, pasodinti beveik 250 medžių, įrengti alėją. Kitas pristatytas projektas Parnu mieste Jaunimo centro įkūrimas. Jaunimo centras įkūrimo idėja ta, kad Parnu miesto ir aplinkiniu kaimu gyventojai turėtu galimybe laisvu laiku gilinti įgūdžius. Projekto metu visiškai suremontuotos centro patalpos, įkurta moderni biblioteka, įrengta kompiuterinė, patalpos kur vykstą užsiėmimai su vaikais ir paaugliais, jie mokos keramikos, piešimo, vaidybos, siūvimo. Taip pat įrengta konferencijų salė, kur vyksta įvairus renginiai. Konferencijų salėje buvo pristatyta ir vietos veiklos grupės plėtros strategija ir įgyvendinami kiti projektai. Trečias pristatytas Neistsirba Kulastuskeskus bendruomenės įgyvendintas projektas renovuotos bendruomenės patalpos ir įrengta vaikų žaidimo aikštelę. Kadangi bendruomenė yra nutolusi nuo Parnu miestelio jie siūlo kaimo žmonėms užsiimti alternatyvia žemės ūkiu veiklą, organizuoja mokymus molio, stiklo, mezgimo, popieriaus karpymo, bei šių gaminių siūlo įsigyti organizuojamose mugėse, atvykusiems svečiams bei vietos gyventojams.

 Antras, trečias ir ketvirtas susitikimai vyko Suomijoje.Suomijoje šiuo metu veikia 55 vietos veiklos grupės. Susitikimu metu suomiai pristatė pagrindines asociacijos veiklas, įgyvendinamus projektus, dalyvavimą Leader programoje ir tolimesnius veiklos planus.

Pirmas dalykinis susitikimas vyko su Etelaisen Maaseudun Osaajay EMO vietos veiklos grupės atstovais. Su VVG veiklomis supažindino ir į dalykinį susitikimą lydėjo LAG „EMO” projektų koordinatorius Kim Smedslund. Pagrindiniai VVG prioritetai: parama kaimo bendruomenių naudojamų pastatų, statinių bei įrenginių statybai bei remontui; aplinkos kokybės užtikrinimas, vietos kultūros propagavimas, kaimo įmonių skatinimas. Vienas iš pristatytų projektų lauko estrados įrengimas. Šį projektą įgyvendino, kadangi jų regione yra populiarus lauko teatras ir šiltuoju metu jie pristato parengtus mėgėjiškus spektaklius, kuriuos aktyviai dalyvauja ir jaunimas. Jų vaidinimų atvyksta pasižiūrėti ir iš kitų Suomijos regionų net ir iš Helsinkio.  Prie šio projekto dirbo visa bendruomenė, kadangi lėšos buvo gautos tik lauko estrados stogui, o visi pastatymo ir įrengimo estrados darbai vyko savanoriška veikla. Kitas iš jų įgyvendintų projektų stebėjimo bokštelio pastatymas prie ežero. Kadangi jų teritoriją supa nemažai ežerų ir dalis priėjimų prie jų yra sudėtinga jie nusprendė padaryti  priėjimą prie vieno iš ežerų ir įrengti stebėjimo bokštelį, nes šioje teritorijoje buriuojasi nemažai paukščių (ančių, gervių ir kt.), kur iš bokštelio būtų galimybė juos stebėti.

Antras dalykinis susitikimas vyko su Silmu VVG atstovais, kurie pristatė savo veiklą, parodė ir papasakojo  du įgyvendintus  projektus. Vienas iš projektų verslo, kuri miestelio verslininkė prašė paramos įkurti kepyklėlę ir kavinukė, kurioje būtų kepami kulinarinei patiekalai puoselėjant Suomijos senąsias tradicijas. Jos projektui buvo pritartą ir gavo paramą tik įrangai, o pastatą turėjo susiremontuoti savo jėgomis. Susipažinome su labai veiklia šeimininke, stebėjomės kavinės autentiškumu, kuris stebino savo skoningumu, stiliumi ir šiluma. Kitas projektas tai seniausio miestelio namo renovavimas įkuriant muziejų. Mes buvome pirmieji lankytojai, kadangi šis projektas pabaigtas išvakarėse ir jau buvo planuojamas jo atidarymas. Muziejuje įrengtoje konferencijų salėje VVG vadybininkė Gina Forsstrom pristatė Leader programą, VVG „SILMU” veiklą, jų regiono ypatybes, įgyvendintus projektus ir ateities planus, bei šiuo metu įgyvendinama tarptautinį projektą su Estijos vietos veiklos grupe.

Trečias dalykinis susitikimas vyko su Etela-Karjalan Karki Leader atstovais, kurie pristatė Suomijoje įgyvendinama Leader  programą, bei jų manymų vieną iš įdomesnių ir brangesniu ežero išvalymo projektą. Pasinaudojus Europos sąjungos paramos lėšomis kaimo plėtrai aktyvūs vietos žmonės nori atkurti regiono patrauklumą išvalant ežerą, sukuriant patrauklią zoną poilsio praleidimui. Prie šio ežero buvo pastatyta gamykla, kuri visas nuotekas leisdavo į ežerą ir metams bėgant ežeras buvo užterštas. Užsidarius gamyklai ir siekiant atkurti ežero ekologiją buvo nuspręstą parašyti projektą dalies ežero išvalymui. Projekto metu bendradarbiaudami kartu su universitetu atliko įvairius mėginių dėl užterštumo, sprendė įvairias problemas susijusias su ežero išvalymu. Ir I-me projekto etape buvo išvalyta tik dalis ežero. Šiuo metu planuojama rašyti tęstinį projektą likusiai ežero dalies išvalymui.

Penktas susitikimas važiuojant link namų vyko Estijoje su Pohja-Harju Koostookogu VVG atstovais, kur mums buvo pristatytas projektas pagal Leader programą. Sporto aikšteles įrengimo ir bendruomenės naujo pastato statyba.Kolegos iš šios VVG papasakojo apie kaimų atnaujinimo ir plėtros priemonių įgyvendinimą, ES, nacionalinę ir savivaldybių paramą, kitus projektams įgyvendinti reikalingus finansavimo šaltinius, remiančius kaimų atnaujinimo ir plėtros iniciatyvas.  VVG nuolat rūpinasi į bendrą veiklą įtraukti kuo daugiau gyventojų, kontroliuoja projektus įgyvendinančias įmones ar organizacijas, rūpinasi krašto savitumo išsaugojimu. Ir pakvietė į bendruomenės namų atidarymą.

Kiekvienam tarptautinės dalykinės kelionės–seminaro dalyviui kelionės pabaigoje buvo įteikti tarptautiniai kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parašykite komentarą