Tarptautinis seminaras Čekijoje, Vokietijoje ir Lenkijoje

 

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ įgyvendindamas projektą „VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų gebėjimų ugdymas ir aktyvumo skatinimas vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritis „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“, pakvietė Radviliškio rajono bendruomenių narius į tarptautinį kėlimo seminarą „Kaimo plėtros tendencijos ir perspektyvos, partnerystės ir bendradarbiavimo svarba stiprinant kaimo vietovių patrauklumą, Čekijoje, Vokietijoje ir Lenkijoje“. Kvalifikacijos kėlimo  metu  organizuoti keturi dalykiniai susitikimai.

Pirmasis susitikimas vyko Čekijoje, Opavos regione.  Radviliškio rajono bendruomenių narius sutiko Opavsko vietos veiklos grupės atstovai. Susitikimo metu kalbėta apie 2007–2013 m. laikotarpio pasiekimus, įgyvendinant LEADER metodą, VVG ir bendruomenių vaidmenį, įgyvendinant kaimų atnaujinimo ir plėtros projektus. Opavsko vietos veiklos grupė buvo įkurta 2006 metais. Iš viso Čekijoje yra 112 vietos veiklos grupių. Į vietos veiklos grupę įeina 45 kaimai, 4 nekomercinės organizacijos, 14 fermerių ir 5 verslo partneriai. Šiame rajone gyvena 47000 žmonių. Vietos veiklos grupėje dirba 3 žmonės. Užpraeitais metais VVG sėkmingai įvykdė 19 projektų, praeitais metais – 24 projektus. Projektų bendra suma per metus viršija 400 000 €. Čekijos atstovai supažindino su keliais įgyvendintais projektais: apželdinimo darbais Štitinos kaime; Šiluminio mazgo reorganizavimu Skripų kaimo mokykloje; Vaikų žaidimo aikštelės sukūrimu ir bendruomenės namų įrengimu;  Nove Sedlice kaimo varpinės ir kryžiaus sutvarkymu; Langų keitimu visuomeniniuose pastatuose.

Antras ir trečias susitikimai vyko Vokietijoje Niunbergo ir Sachsen regionuose.

Antras susitikimas vyko Niunbergo regione Franku žemėje. Susitikome su Forchheim vietos veiklos grupės aktyvistais. Forcheim vietos veiklos grupė pristatė savo organizacinę struktūrą ir įvykdytus projektus. Vienas iš projektų senos bažnyčios atstatymas nuo pamatų pasinaudojus Europos sąjungos lėšomis pritaikant bendruomeniniams poreikiams. Regionas yra tarp didelių miestų. Šie miestai turi stipriai išvystytą pramonę ir todėl jaunimas daug lengviau susiranda darbą miestuose, nei kaime. Pasinaudojus Europos sąjungos paramos lėšomis kaimo plėtrai aktyvūs vietos žmonės nori atkurti regiono patrauklumą.  Regioną sudaro 29 bendruomenės su 110000 gyventojų. VVG kuria planus kaip kelti krašto kultūrinį ir sportinį gyvenimą. Nemažai projektų yra surišta ir su kultūriniu gyvenimu arba kultūrinio paveldo išsaugojimu. Regionas turi keletą silpnybių, tokių kaip žmonių senėjimas, nedidelės žemės ūkio įmonės, kaimo struktūros funkcionalumo praradimas, nėra vystymosi koncepcijos tai trukdo lanksčiam veiklos vystymuisi. Tačiau regionas turi ir stipriųjų pusių, tokių, kaip aukštas pragyvenimo lygis su išlikusiu autentišku maistu, išskirtinis laisvalaikio praleidimas, įspūdinga istorinė praeitis, turi tikrus bravorus. Akcentuojama į tai, kad kiekvienas bravoras gamina savo skonio alų, todėl pasirinkimas yra didelis.

Trečias susitikimas vyko Sachsen regione, Rietschen miestelyje. Radviliškio rajono bendruomenių narius sutiko Rietschen miestelio burmistras ir vietos veiklos grupės atstovai. Rietschen miestelio Burmistras pristatė VVG struktūrą ir kokiomis sąlygomis gaunama Europos paramos lėšos. Sachsen regioną sudaro 40 bendruomenių, iš jų 13 bendruomenių yra susijungusios. Pagrindinė problemą tai šeimų sulaikymas kaime, nes nuo 1990 m. jų regione gyveno 120000 gyventojų, dabar yra likę 78000 gyventojų, todėl jie kuria planus kaip sulaikyti žmones, kad jie neišsikeltu į kitus regionus. Statomos mokyklos, darželiai, suteikiama bustas gyvenimui ir kt. Vietos veiklos grupės atstovė supažindino mus su jų įgyvendintais projektais. Tai kultūros ir visuomeninei objektai, etnografinio kaimo kūrimas, parkai, vaikų žaidimo aikštelės, gamtosauginiai projektai, tokie kaip nuotekų valymo sistemos. Vietos veiklos grupė glaudžiai bendradarbiauja su aplinkinių regionų VVG, nes jų problemos panašios.

Ketvirtas susitikimas vyko Lenkijoje, VVG „Lepsza Przyszlosc Ziemi Rychiej“. Vietos veiklos grupės asociacija buvo įkurta 2008 m., trijų sektorių susitarimu: viešosios, socialinės ir ekonominės plėtros asociacijos forma. VVG jungia 57 kaimai. Pristatyta VVG veiklos ataskaita, vietos plėtros strategijoje numatyti įgyvendinti projektai: mikroįmonių kūrimas ir plėtra, perėjimas prie nežemės ūkio veiklos, kaimo atnaujinimas ir plėtra, bei įvairus minkštieji projektai. 2011 m. gegužės 27 d. paskelbė kvietimą kaimo atnaujinimui ir plėtrai. Kolegos iš šios VVG papasakojo apie kaimų atnaujinimo ir plėtros priemonių įgyvendinimą, ES, nacionalinę ir savivaldybių paramą, kitus projektams įgyvendinti reikalingus finansavimo šaltinius, remiančius kaimų atnaujinimo ir plėtros iniciatyvas.  VVG nuolat rūpinasi į bendrą veiklą įtraukti kuo daugiau gyventojų, kontroliuoja projektus įgyvendinančias įmones ar organizacijas, rūpinasi krašto savitumo išsaugojimu.

Parašykite komentarą