Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ visuotinis narių susirinkimas

2024 m. balandžio 24 d. Šeduvos kultūros ir amatų centre.  Susirinkime buvo pristatytos ir patvirtintos 2023 m. veiklos ir finansinės ataskaitos. Pristatytas ir patvirtintas įstatų keitimas dėl buveinės adreso keitimo. Nuo šiol Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ randasi adresu Gedimino g. 8, Radviliškis (204 ir 210 kabinetai). Susirinkusiems nariams buvo pristatytos ir Vietos plėtros strategijų „VVG „Radviliškio lyderis” teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m.“ bei ,,Vietos veiklos grupės ,,Radviliškio lyderis” teritorijos 2023–2027 m. vietos plėtros strategija” įgyvendinimo aktualijos.

Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ pirmininkui  Romui Kalvaičiui atsistatydinus iš einamų pareigų dėl asmeninių priežasčių, suorganizuoti rinkimai. Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ pirmininke išrinkta Ingrida Gladkienė, vietos veiklos grupėje atstovaujanti Vietos valdžios sektorių. Sveikiname Ingridą Gladkienę Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ pirmininkę.

Susirinkime taip pat buvo pristatytas 2024 m. veiklos planas bei aptarti einamieji klausimai.

Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ valdyba padėkojo administracijai už darbą, pasidžiaugė nuveiktais darbais.