Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 25

Kviečiame teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus, pagal kaimo vietovių Vietos plėtros strategijos „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m.“ priemonę „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“.

Kvietimas Nr. 25

Finansavimo sąlygų aprašas

Priedai: 1 priedas 2 priedas  3 priedas  4 priedas

Kvietimas Nr. 25 galioja nuo 2024 m. gegužės 10 d. 12.00 val. iki 2024 m. birželio 20 d. 12.00 val.