logobend

Vietos veiklos grupių susitikimas Kelmės rajone

2017 m. kovo 22 d. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė, Tytuvėnų piligrimų centre, Tytuvėnuose, Kelmės r. surengė tradicinį vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su VPS administravimu ir įgyvendinimu. Jame dalyvavo vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ pirmininkas Romas Kalvaitis, projekto vadovė Andželika Barčkienė, projekto administratorė Edita Šiaulianskienė ir projekto finansininkė Vida Stripeikienė. Susitikime taip pat dalyvavo Akmenės, Joniškio, Kelmės, Raseinių, Šiaulių, Pakruojo, Telšių, Plungės, Mažeikių vietos veiklos grupių administracijos darbuotojai bei Joniškio ir Kelmės vietos veiklos grupių valdybos nariai.

Susitikime dalyvavusių VVG atstovai pristatė esamą situaciją vietos veiklos grupėse, dalinosi patirtimi, kaip sekasi įgyvendinti VPS veiksmų planus, diskutavo ar pavyks šiais metais su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministreijos suderinti Vietos projektų finansavimo aprašus ir paskelbti pirmus kvietimus teikti vietos projektus, kalbėjo su kokiomis problemomis susiduria įgyvendinant strategijas.

Susitikimo dalyviai diskutavo apie Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių reikalavimus. Dalyvių nuomone, taisyklės parengtos netinkamai, kyla daug klausimų, reikia papildomo paaiškinimo, kai kuriuos punktus įvairios institucijos traktuoja skirtingai.

Susitikimo metu buvo aptartas ir Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos srities „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ taisyklių projektas. Analizuojant paskelbtą bendradarbiavimo taisyklių projektą, kyla gausybė klausimų, dėl atrankos kriterijų bei įgyvendinimo tikslų.

Vietos veiklos grupės pasidalijo žiniomis, gerąja patirtimi, kalbėjo strategijų įgyvendinimo aktualijų klausimais. Kitas vietos veiklos grupių susitikimas numatytas Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ teritorijoje.

Parašykite komentarą