logobend

Vietos veiklos grupių susitikimas Radviliškio rajone

2018 m. kovo 21 d. vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ surengė tradicinį Šiaulių regiono ir Raseinių vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų administravimu ir įgyvendinimu.

„Skėmių traktieriuje“ (Skėmiuose, Radviliškio r.), vykusiame susitikime dalyvavo VVG atstovai ir darbuotojai iš Akmenės rajono vietos veiklos grupės, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės, Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“, asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ bei vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ valdybos nariai ir administracijos darbuotojai. Susitikime dalyvavo ir Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis.

Susitikimą pradėjęs vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ l. e. pirmininko pareigas Justinas Pranys džiaugėsi gražaus bendradarbiavimo tradicijų tęsimu ir susitikimo dalyvius pakvietė pasidalinti mintimis, kaip šiuo metu kiekvienai vietos veiklos grupei sekasi, pasiūlė išsakyti savo nuomones dėl vietos plėtros strategijų įgyvendinimo.

Vietos veiklos grupės atstovai ir administracijų darbuotojai aptarė vietos plėtros strategijų administravimu ir įgyvendinimu susijusias problemas, papasakojo apie kiekvienos VVG paskelbtus kvietimus, pasidalino vietos projektų paraiškų vertinimo patirtimi, diskutuota apie galimybę keisti vietos plėtros strategijas bei aptarti kiti aktualus vietos plėtros strategijos įgyvendinimo klausimai.

Susitikime apsilankęs Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis pasveikino visus VVG atstovus ir paragino aktyviai kurti bendruomeninius verslus bei paslaugų centrus. „Ambicingi tikslai turi pasiteisinti, jei jie bus nukreipti į visuomenę, jos poreikius. Tikrai tikiu, kad darbai, kurie bus nuveikti įgyvendinant 2016–2023 m. vietos plėtros strategiją, bus skirti žmonių gerovei, kaimiškose vietovėse bus sukurta verslui palanki aplinka, o gyventojams bus teikiamos jiems reikalingos paslaugos“, – sakė jis.

Meras palinkėjo visiems sėkmės įgyvendinant projektus ir visus pakvietė dalyvauti Radviliškyje liepos 21–28 dienomis vyksiančiame Europos žmonių festivalyje, kuriame tikrai bus galimybė užmegzti ryšių ir rasti partnerių norintiems įgyvendinti tarptautinius projektus.

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ kolegoms iš Šiaulių apskrities ir Raseinių pristatė Pociūnėlių miestelio bendruomenės (daržovių, prieskonių auginimo, džiovinimo, sulčių spaudimo), Sėkmių kaimo bendruomenės („Skėmių traktieriaus“), Vėriškių bendruomenės (kepyklėlės ir sūrių gamybos) bendruomeninius verslus.

Kitas VVG susitikimas numatytas Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ teritorijoje.