logobend

Vietos veiklos grupių susitikimas Pakruojo rajone

Birželio 6 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ Akmenėlių dvare, Akmenėlių k., Pakruojo r. surengė tradicinį vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su VPS administravimu ir įgyvendinimu. Jame dalyvavo vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ pirmininkas Romas Kalvaitis, projekto vadovė Andželika Barčkienė ir projekto administratorė Edita Šiaulianskienė. Susitikime taip pat dalyvavo Pakruojo rajono savivaldybės vicemeras J. Juozapaitis, Akmenės, Joniškio, Kelmės, Raseinių, Šiaulių, Pakruojo vietos veiklos grupių administracijos darbuotojai ir pirmininkai, Pakruojo vietos veiklos grupės valdybos nariai.

Susitikimo dalyvius pasveikino VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkas Arturas Stankevičius ir Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojas Jonas Juozapaitis. Susitikime VVG atstovai pristatė esamą situaciją vietos veiklos grupėse, dalinosi patirtimi, kaip sekasi įgyvendinti vietos plėtros strategijas, išskylusias problemas, taisyklių reikalavimus, vietos projektų vertinimą ir įgyvendinimą. Susitikimo metu Pakruojo r. pareiškėjai pasidalino patirtimi apie vietos projektų paraiškų tinkamumo skirti paramą vertinimą ir užklausimus, Guostagalio paslaugų centro direktorė Virginija Jocienė papasakojo, kaip sekasi įgyvendinti socialinio verslo vietos projektą, kuris baigsis š.m. rugpjūčio mėnesio pabaigoje.

Joniškio VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė, kuri šiuo metu yra Šiaulių apskrities atstovė Vietos veiklos grupės tinklo valdyboje, pasidalijo informacija ir pastebėjimais iš VVG tinklo posėdžio. Vyko diskusija visiems aktualiomis temomis.

Akmenėlių dvaro savininkė Edita Aperavičienė papasakojo apie Akmenėlio dvaro istoriją, vykdomas veiklas, aprodė dvaro teritoriją ir visus pakvietė į savaitgalį vyksianti „Sostinės vario kvinteto“ koncertą.

Sekantis vietos veiklos grupių susitikimas numatytas Akmenės rajono vietos veiklos grupės  teritorijoje.