logobend

Vietos veiklos grupės mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ įgyvendindamas vietos plėtros strategiją „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m.“ 2018 metais organizavo potencialių vietos projektų vykdytojų  mokymus.

Organizuoti mokymai 8 temomis: NVO Buhalterinės apskaitos tvarkymas; Viešųjų pirkimų organizavimas NVO; Socialinis verslas; Darbdavio, jam atstovaujančio asmens mokymo programa (darbų sauga); Marketingas ir rinkodara; Kaip parengti kokybišką projektą; Bendruomeninės veiklos dokumentų rengimas ir tvarkymas;  Kaimo bendruomenės verslumo ugdymas.Vienuose mokymuose dalyvavo 10 dalyvių.

Potencialių vietos projektų vykdtytojų mokymai aktyvina kaimo gyventojų iniciatyvumą, didina gebėjimą aktyviai dalyvauti kaimo plėtros procesuose, pasitelkiant ne tik jau turimą patirtį bei žinias, bet ir praplėčiant savo akiratį naujomis žiniomis ir įgūdžiais, kad galėtų pasinaudoti visomis galimybėmis savo idėjoms realizuoti.