logobend

Įvyko vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2018 m. liepos 17 d. įvyko Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis” vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdyje dalyvavo vietos veiklos grupės valdybos (vietos projektų atrankos komiteto) nariai, VVG darbuotojai.

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio metu, buvo svarstomi III-ojo ir IV-ojo kvietimo pateiktos paraiškos. Pagal trečio kvietimo priemonę „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius”  svarstytos 2 paraiškos, priemonę „Parama žemės ūkio produkcijos perdirbimui ir rinkodarai” – 1 paraiška. Pagal ketvirtą kvietimą svarstytos 3 paraiškos, priemonę „Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą”. Valdybos nariai pritarė ir rekomendavo vietos projektus perduoti į kitą vertinimo etapą.

Suderintą ir pasirašytą posėdžio protokolo nutariamąją dali galėsite rasti skiltyje Vietos projektų tvirtinimas.