Žvilgsnis atgal – žingsnis pirmyn

Gegužės 21–22 d. Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ organizavo konferenciją „Žvilgsnis atgal – žingsnis pirmyn“ įgyvendinant projektą „VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų gebėjimų ugdymas ir aktyvumo skatinimas vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sričių „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“. 

Konferencijoje dalyvavo Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“, VVG „Pakruojo rajono partnerystė“, Joniškio partnerystės vietos veiklos grupės, Šiaulių rajono vietos veiklos grupės, Kelmės krašto partnerystės VVG, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“, Druskininkų vietos veiklos grupės, Kėdainių vietos veiklos grupės ir Trakų krašto vietos veiklos grupės administracija ir nariai. Pagrindinis šios konferencijos tikslas VVG „Radviliškio lyderis“ įgyvendinamų projektų pagal įgyvendinama vietos plėtros strategiją „Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajon kaimo vietovėse“ lankymas bei pasidalinti patirtimi su kitų rajonų vietos veiklos grupėmis apie įgyvendinamas Strategijas, kurios skiriasi teritorijų apimtimis, priemonėmis, rodikliais.

Pirmojoje konferencijos dalyje kiekviena VVG pristatė savo įgyvendinamas strategijas, nuveiktus darbus, veiklas, džiaugsmus ir problemas susijusius su strategiją. Kalbėta ir apie strategijų būtinumą, kuri suteikia puikią galimybę pasinaudojant viešąja parama kurti patrauklesnę gyvenamąją aplinką, puoselėti kultūros paveldą ir jį reprezentuoti bei pradėtas spręsti įsisenėjusias kaimo problemas. VVG veikla labai plati, todėl visi pranešimai buvo susiję su kiekvienos VVG darbais. Tai tik dar kartą patvirtino, kad Vietos veiklos grupėms tenka atsakingos užduotis strategijos įgyvendinimo laikotarpiu užtikrinti partnerystę ir dialogą tarp skirtingų sektorių – vietos valdžios, nevyriausybinių organizacijų ir verslo – atstovų, kad sujungus turimus pajėgumus būtų gauta maksimali pridėtinė vertė.

Po pietų konferencijos dalyviai leidosi lankyti VVG „Radviliškio lyderis“ įgyvendinamus projektus.

Asociacija „Tyrulių  bendruomenė“ projektą „Tyrulių bendruomenės parko teritorijos infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“. Projekto metu sutvarkytas Tyrulių parkas, kuris pritaikytas viešųjų poilsio, pramogų, švietimo ir sporto paslaugų teikimui. Projekto lėšomis parke pastatyta medinė estrada, pavėsinė, įrengti parko takai, aikštelės, sutvarkytas teritorijos apšvietimas. Projektas prisidėjo prie Bendruomenės gyvenamosios aplinkos patrauklumo, padidėjusio turiningo laisvalaikio ir užimtumo prieinamumo bei socialinės narių integracijos į bendruomenę. Sukurta moderni viešoji erdvė, kurioje aktyvūs bendruomenės nariai iš Tyrulių ir aplinkinių kaimų galės organizuoti įvairius kultūrinius, sportinius ir pramoginius renginius, nacionalines ir kaimo šventes, varžytuves ir kitas šventes kraštiečiams ir miestelio svečiams.

Asociacijos „Polekėlės bendruomenė“ projektą „Polekėlės bendruomenės namų pastato remontas“. Projekto metu numatoma pakeisti pirmame aukšte langus ir duris, įrengti higienos patalpas, iš kurių viena turi būti pritaikyta žmonėms su negalia, laiptinės apdailos darbai, panduso, grindų ir židinio įrengimas; antrame aukšte – treniruoklių salėje įrengtos pertvaras tarp patalpų išgriovimas ir apdailos darbai, bei antro aukšto higienos patalpų bei koridoriaus apdailos darbai. Bendruomenės reikmėms pritaikytas pastatas leis skatinti kaimo gyventojų kultūrinių ir socialinių paslaugų kokybę, kur kaimo žmonės galės atskleisti savo pomėgius, meninį skonį, puoselėti vienybės ir bendrumo idealus bei įvairinti laisvalaikio praleidimą.

Asociacija „Acokavų bendruomenė“ projektą „Acokavų bendruomenės namų pastato remontas“.

Projekto metu suremontuotas bendruomenės namų stogas ir pakeisti langai. Projekto metu suremontuotas pastatas padės spręsti socialines, psichologines, kultūrines Acokavų ir aplinkinių kaimų gyventojų problemas, užtikrinti visavertį Acokavų ir aplinkinių kaimų gyventojų turiningo laisvalaikio ir užimtumo poreikių tenkinimą ir to prieinamumą bei socialinės atskirties mažinimą.

Antrą diena konferencijos dalyviai lankė 5 projektuose. Baisogalos miestelio bendruomenės projektą „Baisogalos ir Pakiršinio sporto aikštynų atnaujinimas bei rekreacinės teritorijos Pakiršinyje įrengimas“.  Projekto tikslas – padidinti Baisogalos miestelio ir Pakiršinio kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą bei gyventojų ypač vaikų ir jaunimo, užimtumą bei sveikatingumą, atnaujinant sporto aikštynus bei sukuriant rekreacinę teritoriją. Projekto metu rekonstruotos dviejų bendruomenių – Baisogalos ir Pakiršinio – sporto aikštelės. Projekto metu sutvarkyta visuomeninės paskirties teritorijos Baisogalos miestelyje ir Pakiršinio kaime. Įrengtos krepšinio, lauko teniso ir lauko tinklinio aikštelės, suoliukai. Atnaujintose sporto aikštelėse bus vykdomos bendruomenės organizuojamos sporto varžybos, vyks susibūrimai, renginiai, teritorijos bus naudojamos gyventojų poilsiui ir sveikatinimui.

Radviliškio rajono savivaldybės įgyvendintas projektas „Radviliškio rajono savivaldybės Pakiršinio kaimo kultūros namų rekonstrukcija“. Projekto finansavimo ir administravimo sutartį Radviliškio rajono savivaldybės administracija pasirašė 2010 m. gegužės 31 d. Bendra projekto vertė – 3 003 047,00 Lt. Pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį, jis finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (2 552 589,48 Lt), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (225 229 Lt). Radviliškio rajono savivaldybės administracija projektui vykdyti skiria 225 229 Lt. Projekto veiklų pradžia – 2010 m. kovo 30 d., pabaiga – 2011 m. gegužės 31 d. Rekonstravus Pakiršinio kultūros namus, juose įrengtas amatų centras, kuriame skatinami įvairiausi amatai: nuo mezgimo, pynimo iki odos apdirbimo, molio dirbinių ir kitų veiklų. Visos įgyvendintos veiklos prisidės prie verslumo skatinimo Pakiršinyje ir aplinkiniuose kaimuose, amatų populiarinimo bei jaunų žmonių užimtumo didinimo tiek darbo, tiek laisvalaikio metu. Suremontuoti ir įvairiai veiklai pritaikyti kultūros namai, jų aplinka leis plėsti veiklą Pakiršinyje bei aplinkiniuose kaimuose, tai skatins jaunimą likti savo gimtajame kaime, neišvykti.

Butėnų bendruomenės projektą „Butėnų bendruomenės namų pastato remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“. Remonto metu bus suremontuotos bendruomenės namų vidaus patalpos; pakeisti langai ir durys; suremontuotos ir neįgaliesiems pritaikytos tualeto patalpos; įrengta dušo kabina; suremontuotos virtuvės ir skalbyklos patalpos. Įgyvendintas projektas, pagerins pastato estetinį vaizdą, padidės žmonių laisvalaikio aktyvumas, pagerės vietos žmonių sveikata. Pagerės tarpusavio ryšys tarp jaunosios ir vyresniosios kartos. Galėsime pasikviesti daugiau aukštesnio lygio menininkų, lektorių, saviveiklininkų. Suremontuotais bendruomenės namais projekto rezultatais galės naudotis visi Butėnų kaimo gyventojai, vyks šventės, susibūrimai, susirinkimai, jaunimo diskotekos. Bus teikiamos naujos bendruomenės nariams reikalingos paslaugos: maudymosi, skalbimosi ir lyginimosi, laisvalaikio praleidimo ir maisto gaminimo. Įgyvendintas projektas sukurs patrauklesnę aplinką gyventi, pradėti ir įgyvendinti naujas iniciatyvas, turiningai leisti laisvalaikį ir organizuoti įvairius susibūrimus bei naudotis naujomis paslaugomis.

Šeduvos miesto bendruomenės projektą „Šeduvos miesto bendruomenės pastato stogo remonto darbai“. Vietos projekto tikslas: atlikti Šeduvos bendruomenės objekto – pastato esančio Laisvės a. 28, Šeduvos m., Radviliškio r. sav.. paprastojo remonto darbus, pritaikant jį aktyviai ir efektyviai bendruomenės projektinei, socialinei, kultūrinei veiklai ir paskiriant jį atlikti bendruomenės namų funkcijas. Patalpose bendruomenė projekto veiklos metu numato atlikti paprastojo remonto darbus pakeisti stogo dangą ir įstatyti trūkstamą langą. Dabar šios patalpos yra nenaudojamos. Pakeitus stogo dangą pastatas bus pradėtas naudoti bendruomenės reikmėms ir jame bus vykdoma veikla skirta bendruomenės nariams.

Asociacijos „Mankiškių bendruomenė“ projektą „Rekreacinės teritorijos Mankiškyje įrengimas“. Vietos projekto tikslas – padidinti Mankiškių kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą bei gyventojų, ypač vaikų ir jaunimo užimtumą bei sveikatingumą, sukuriant rekreacinę teritoriją su sporto aikštele. Projekto metu atlikti šie darbai: įrengta krepšinio aikštelė su suolais žiūrovams, įrengtą vaikų žaidimo aikštelė su sūpynėmis ir smėlio dėže, iškastas 10 arų tvenkinys ir įrengtas pliažas, įrengtos pakopos tvenkiniui ir kalneliui. Teritorija apsodinta žole. Įgyvendintas projektas suteiks galimybę įvairaus amžiaus žmonėms užsiimti sportinę veikla, plėtoti tarp bendruomeninius ryšius sporto, kultūros ir laisvalaikio aspektus, suaktyvės sportinė veikla bus išspręstos vietos jaunimo ir vaikų laisvalaikio užimtumo problemos. Per suaktyvėjusią bendruomeninę veiklą didės vietos gyventojų sanglaudą, todėl projektas mažins socialinę atskirtį tarp Mankiškių ir Radviliškio bei kitų miestų gyventojų.

Po pietų aptarti įgyvendinti projektai jų naudą kaimo bendruomenėms, pasidžiaugta gražia pradžia ir įgyvendintais projektais pagal įgyvendinamą strategiją. Konferencijos dalyviai diskutavo ir apie 2014-2020 m. Leader finansavimo galimybes, bei dalinosi nuoširdžia ir vertinga VVG patirtimi įgyvendinant Vietos plėtros strategijas.

Kiekvienas iš konferencijos grįžo su didesniu žinių ir patirties bagažu ateičiai, pasisėmę geros energijos, dalindamiesi matytų projektų idėjomis, aptardami koks reikšmingas bendradarbiavimo metodas ir patirties dalijimasis. 

Parašykite komentarą