Vėriškių bendruomenė pasirašė nacionalinį susitarimą

Vėriškių bendruomenė pasirašė nacionalinį susitarimą

Visuomeninių organizacijų iniciatyva, kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetu buvo parengtas Nacionalinis susitarimas dėl šeimai palankios aplinkos kūrimo. Nacionalinis susitarimas pasirašytas š.m. spalio 1 d. Seime, daugelio parlamentinių frakcijų ir partijų pritarimu. Internetu nuomonę dėl Nacionalinio susitarimo išreiškė 60 organizacijų ir asociacijų. Penkiasdešimt šešios, t.y. 93 % internetu pasisakiusių organizacijų pritarė Nacionaliniam susitarimui, 81 % internetu pasisakiusių pavienių asmenų pritarė Nacionaliniam susitarimui. Paslaugų ir infrastruktūros šeimai plėtra, teigiamo visuomenės požiūrio į šeimą stiprinimas, šeimos gerovės ir materialaus saugumo užtikrinimas bei sąlygų įgyvendinti šeimos prokreacinę funkciją gerinimas – tai pagrindiniai Nacionaliniame susitarime numatyti tikslai, kurių siekiama kuriant šeimai palankią aplinką.

Vėriškių bendruomenė pasirašė nacionalinį susitarimą

Nacionaliniam susitarimui dėl šeimai palankios aplinkos neliko abejingi ir Vėriškių bendruomenės nariai. Atidžiai išstudijavę ir išdiskutavę Nacionaliniame susitarime nubrėžtas gaires Vėriškių bendruomenės nariai nutarė prisidėti prie šeimai palankios aplinkos kūrimo. Šių metų spalio mėnesį  asociacija Vėriškių bendruomenė pasirašė Nacionalinį susitarimą dėl šeimai palankios aplinkos kūrimo ir gavo pakvietimą dalyvauti Visuomeninės priežiūros tarybos steigiamąjame susirinkime. Vėriškių bendruomenė  į Visuomeninės priežiūros tarybos steigiamąjį susirinkimą delegavo bendruomenės valdybos narę Eglę Šveckienę.

Š.m. gruodžio 17 d. Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto iniciatyva surengtas Nacionalinio susitarimo dėl šeimai palankios aplinkos kūrimo visuomeninės įgyvendinimo priežiūros tarybos steigiamasis susirinkimas. Susirinkime buvo sudaryta minėta taryba, patvirtinti jos veiklos nuostatai. Tarybos pirmininku išrinktas Vidas Abraitis, atstovaujantis Katalikų tėvų asociaciją, tarybos nare tapo ir Vėriškių bendruomenės atstovė Eglė Šveckienė. Sudarytą tarybą pasveikino Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Rimantas Jonas Dagys, išreikšdamas viltį, kad taryba ir jos įtaka toliau didės ir stiprės, ji taps efektyviu visuomenės priežiūros įrankiu.

Vėriškių bendruomenė pasirašė nacionalinį susitarimą

Tą pačią dieną tarybos nariai susitiko ir su su Lietuvos Respublikos Ministru Pirmininku  Andriumi Kubiliumi. Noriu nuoširdžiai pasidžiaugti ir padėkoti Visuomeninės priežiūros tarybos nariams. Balsas, remiantis ir akcentuojantis šeimos politiką, šiandien vis labiau girdimas, todėl labai svarbu išlaikyti šeimos politiką kaip prioritetą ne tik sau patiems, bet ir visai visuomenei“, – kalbėjo Premjeras.

Asociacija Vėriškių bendruomenė ne atsitiktinai pasirašė Nacionalinį susitarimą  dėl šeimai palankios aplinkos kūrimo,  darni krikščioniška šeima ir jos gerovė  net nelengvomis krizės akimirkomis mūsų bendruomenėje laikoma prioritetu. Nuo susikūrimo pradžios Vėriškių bendruomenė priklauso  Nacionalinei  šeimų ir tėvų asociacijai. Aktyviai įsijungdama į palankios šeimai politikos formavimą, bendruomenė kviečia visus neabejingus šeimai piliečius, organizacijas spręsti problemas kartu.

 

Vėriškių bendruomenės informacija

 

Parašykite komentarą