Vėriškių bendruomenės iniciatyva vyko apskrito stalo diskusija šeimų stiprinimo klausimais

Vėriškių bendruomenė jau antrus metus iš eilės,  iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gauna finansavimą projektui, skirtą bendruomenių organizacijų socialinei veiklai palaikyti ir plėtoti.

Šiais metais vykdomo projekto tikslas – padėti vaikams augantiems globos įstaigose susirasti naujus namus. Kartu skatinti visų atsakomybę už bendruomenės narius, kad kuo daugiau vaikų augtų savo biologinėse šeimose, teikti daugiau paslaugų vaikui ir šeimai bendruomenėje, taip pat stiprinti  norą dirbti ne tik savo naudai, bet ir visuomenės labui.

Tuo tikslu  buvo inicijuotas susitikimas Šeduvos miesto seniūnijoje su Šeduvos miesto  seniūnu K. Dočkumi, seniūnijoje dirbančiomis socialinio darbo organizatorėmis, Šeduvos m. seniūnijos bendruomenių atstovais. Susitikimo metu buvo atnaujintas pokalbis apie galimybę kurti Bendruomeninį vaiko teisių apsaugos komitetą prie Šeduvos seniūnijos, kuris apjungtų seniūnijų, ugdymo įstaigų, sveikatos priežiūros, teisėsaugos bei vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovus.  Juo labiau kad, savo rajone turime gražių pavyzdžių: Šaukoto, Skėmių bei Sidabravo seniūnijose veikiantys Bendruomeniniai vaiko teisių apsaugos komitetai. Nuo 2010 m. kai Vėriškių bendruomenės valdybos nariai ir kai kurie seniūnijos atstovai dalyvavo seminarų cikle „Bendruomenės įtakos stiprinimas sprendžiant vaikų problemas savivaldos lygmenyje“, tas klausimas taip ir buvo atviras. Kalbėta apie tai, kaip kartu galime spręsti šeimose iškylančias problemas, kaip išsaugoti vaikus jų biologinėse šeimose, ar bent jau artimiausioje aplinkoje.

Taip pat buvo kalbama apie NŠTA(Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos) ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuojamą Šeimų tarybų susikūrimą rajono savivaldybėje. E. Šveckienė pristatė Šeimų tarybų idėją bei pavyzdinius nuostatus.

Numatome, kad projektas bus tęstinis ir nuolat papildomas, atsižvelgiant į susitikimų metu įgytas patirtis. Projekto metu kaupiamas „idėjų bankas“, palaikomos ir plėtojamos naujos iniciatyvos gerinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą. 

Vėriškių bendruomenės informacija 

Parašykite komentarą