VVG nariai

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ atstovauja Radviliškio rajono savivaldybės teritoriją ir apjungia šioje teritorijoje veikiančius socialinius ir ekonominius partnerius.

Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ nariai:

 Eil. Nr.

Atstovaujamos organizacijos pavadinimas

Deleguoto asmens vardas, pavardė

Telefono Nr.

El. paštas

Pilietinės visuomenės sektorius

1.

Baisogalos priestočio bendruomenė „Imantai“

Romas Kalvaitis    VVG pirmininkas

8 620 72 774

rkalvaitis3@gmail.com 

2.

Pavartyčių bendruomenė

Irena Gvazdauskienė

8 682 38 046

irena.gvazdauskiene@gmail.com

3.

Daugėlaičių kaimo bendruomenė

Virginija Jasiūnienė

8 676 16 084

ignas.jasiunas@gmail.com

4.

Asociacija „Karčemų bendruomenė „Kaimynai“

Ona Mišeikienė

8 618 36 674

bukauskaitevaiva@gmail.com

5.

Asociacija „Polekėlės bendruomenė“

Vilma Toleikienė

8 612 95 362

vilma.toleikiene@gmail.com

 

Pociūnų kaimo bendruomenė

Irma Druktainienė

8 671 49 923

drirma@gmail.com

7.

Šeduvos miesto bendruomenė

Livita Tvarevičienė

8 674 29 768

livita77@gmail.com

8.

Sidabravo kaimo bendruomenė

Vidmantas Blužas

8 686 21 596

sidabravas@radviliskis.lt

9.

Vėriškių bendruomenė

Birutė Mickaitienė

8 616 77 953

info@preda.lt  

10.

Asociacija „Šniūraičių bendruomenė“

Audronė Motiejūnienė

8 601 28 160

martina2ster@gmail.com

11.

Asociacija „Mankiškių bendruomenė“

Zita Augienė

8 656 34 580

benejolanta@yahoo.com

12.

Asociacija „Acokavų bendruomenė“

Renata Baltrušaitytė

8 677 03 030

asarele21@yahoo.com

13.

Grinkiškio bendruomenė

Giedrė Bložienė

8 687 05 935

grinkiskis@radviliskis.lt

14.

Pociūnėlių miestelio bendruomenė

Žydra Čižauskienė

8 618 12 995

cizauskienezydra519@gmail.com

15.

Butėnų bendruomenė

Rasa Navickienė

8 610 42 314

butenubendruomene@gmail.com

16.

Baisogalos bendruomenė

Artūras Radžiūnas

8 686 21 573

arturas.radziunas@gmail.com

17.

Pakiršinio kaimo bendruomenė

Edmundas Valba

8 686 90 458

edmundas@biokatilas.lt

18.

Palonų bendruomenė

Vilma Budvytiene

8 686 63 242

vilmabudvytiene@gmail.com

19.

VO „Kutiškių kaimo bendruomenė“

Laurynas Balinskas

8 683 12 250

balinskas.laurynas@gmail.com

20.

Asociacija „Vaivorykštės bendruomenė“

Aistė Repšienė

8 650 64 495

aisterepsiene@gmail.com

21.

Asociacija „Tyrulių bendruomenė“

Ona Paliulienė

8 687 89 763

o.paliuliene@gmail.com

22.

Papušynio kaimo bendruomenė

Vilija Kunickienė

8 615 13 694

vkunickiene@gmail.com

23.

Asociacija „Voskonių bendruomenė“

Dovile Januškevičienė

8 603 29 089

dovile.martinkut4@gmail.com

24.

Pašušvio bendruomenė

Romalda Šiurnienė

8 612 45 673

surniener@gmail.com

25.

Miežaičių kaimo bendruomenė

Virginija Balinskienė

8 615 31 558

virginija.balinskiene@radviliskis.lt

26.

Asociacija „Kalnelio Gražionių bendruomenė“

Liuda Pilotienė

8 685 23 699

liudapilotiene@gmail.com

27.

Visuomeninė organizacija „Kaimo bendruomenė-Draugas“

Laima Didžbalienė

8 686 67 345

dilaima@gmail.com

28.

Šiaulėniškių bendruomenė

Ieva Bliznikienė

8 682 23 196

ieva.bliznikiene@radviliskis.lt

29.

Asociacija  „Arimaičių ežero bendruomenė“

Rimantė Varnavičienė

8 600 81 841

varnavice@gmail.com

30.

Aukštelkų kaimo bendruomenė „Aukštoji alka“

Aldona Sivickienė

8 610 13 816

aldsivickiene@gmail.com

31.

Šaukoto bendruomenė

Vitalija Augustienė

8 615 28 290

vitalijaaug@gmail.com

32.

Asociacija „Kunigiškių bendruomenė“

Dalia Balčiūnienė

8 620 46 298

dalkija@gmail.com

33.

Skėmių kaimo bendruomenė

Rūta Dambrauskienė

8 639 44 074

svirskaite.rta@gmail.com

34. Bendruomenė „Trys karaliai” Elžbieta Karaliūtė 8 612 82 754

elzbieta.karaliute@gmail.com 

35. Pakalniškių kaimo bendruomenė Lina Guokienė 8 611 58 083 pakalniskiai@gmail.com

Verslo sektorius

36.

UAB „Šeduvos kepykla“

Rūta Zaleskytė-Barzinskienė

8 671 19 714

seduvoskepykla@gmail.com

37.

Ūkininkas

Zenonas Skačkauskas

8 655 37 262

zeniusskackauskas@gmail.com

38.

Ūkininkas

Tomas Radvilavičius

8 602 94 031

tomasradvilavicius@yahoo.com

39.

Ūkininkas

Arūnas Mickaitis

8 645 14 916

a.mickaitis@gmail.com

40.

Ūkininkas

Vitas Pranas Tutkus

8 615 47 558

docentas48@gmail.com

41.

Ūkininkas

Andrius Dambrauskis

8 604 31 887

andriusdambrauskis@gmail.com

42.

Fizinis

Jūras Sadzevičius

8 682 23 194

jura.sadzevicius@gmail.com

  43.

 MB „Suri Suri” Inga Juodienė 8 600 57 536 gostauciuke@gmail.com  
44. Fizinis Viktorija Mockaitė 8 616 27 830 pumpurelis2@gmail.com
45. Fizinis Matas Masiulis 8 683 45 762 matasmasiulis27@gmail.com

Vietos valdžios sektorius

46.

Radviliškio rajono savivaldybė

Andrius Abromavičius

8 422 69 011

andrius.abromavičius@radviliskis.lt

47.

Rimantas Liukumas

8 686 31817

rimantas.liukumas@radviliskis.lt

48.

Ingrida Gladkienė VVG valdybos pirmininkė

8 604 56 696

ingrida.gladkiene@gmail.com

49.

Ingrida Grigalaitienė

8 615 24 178

ingrida.grigalaitiene@radviliskis.lt

50.

Arūnas Čižauskas

8 611 44 303

arnasi33@gmail.com

51.

Rimvydas Aleknavičius

8 620 33 786

rimvydas.aleknavicius@radviliskis.lt