VVG valdyba

Valdyba sudaro 12 narių ir yra pagrindinis atstovaujamasis ir sprendimų priėmimo organas. Valdyba sudaryta iš pilietinės visuomenės (41,7 proc.), vietos valdžios atstovų ( 25 proc.), verslo sektoriaus atstovų (33,3 proc.).

Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ valdybos nariai:

Eil.

Nr.

Sektorius

Vardas, pavardė

Elektroninis paštas

Tel. numeris

1.

Pilietinė visuomenė

Romalda Šiurnienė

surniener@gmail.com

8 612 45 673

2.

Rūta Dambrauskienė svirskaite.rta@gmail.com  8 639 44 074

3.

Laurynas Balinskas balinskas.laurynas@gmail.com 8 683 12 250

4.

Artūras Radžiūnas arturas.radziunas@gmail.com 8 686 21 573

5.

Edmundas Valba edmundas@biokatilas.lt 8 685 90 458
6.   Lina Guokienė pakalniskiai@gmail.com 8 611 58 083
7.   Vilma Toleikienė vilma.toleikiene@gmail.com 8 612 95 362

8.

Verslas

Rūta Zaleskytė-Barzinskienė

seduvoskepykla@gmail.com

8 671 19 714

9.

Vitas Pranas Tutkus

docentas48@gmail.com 8 615 47 558

10.

Andrius Dambrauskis

andriusdambrauskis@gmail.com

8 604 31 887

 11.

Inga Juodienė

gostauciuke@gmail.com

8 600 57 536

12.   Matas Masiulis matasmasiulis27@gmail.com 8 683 45 762

13.

Vietos valdžia

Andrius Abromavičius

andrius.abromavicius@radviliskis.lt

8 422 69 011

14.

Rimvydas Aleknavičius

rimvydas.aleknavicius@radviliskis.lt

8 647 46 419

15.

Ingrida Gladkienė Valdybos pirmininkė

ingrida.gladkiene@gmail.com 8 604 56 696