Asociacija „Polekėlės bendruomenė“ sutvarkė viešąją erdvę

2017 metais Asociacija „Polekėlės bendruomenė“ įgyvendino projektą „Polekėlės kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“, finansuojamą iš valstybės biudžeto lėšų Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos paramos kaimo bendruomenėms programos. Suteiktos paramos suma – 7 000,00 Eur. Prie projekto prisidėjo Radviliškio rajono savivaldybė, kuri skyrė projekto vykdytojui 1 333,00 Eur. Prie projekto prisidėjo ir bendruomenė: savanorišku darbu ir piniginėmis lėšomis – 267,00 Eur. Bendra projekto vertė siekia 8 600,00 Eur.

Įgyvendinus šį projektą buvo pasiektas tikslas – aptverta bendruomenės namų teritorija segmentine tvora su vartais irįsigyti 4 lauko treniruokliai, vaikų žaidimų aikštelės įranga – spyruokliukas.Projekto metu bendruomenės nariai  neatlygintinai dalyvaudami talkose sumontavo  atmosferos pokyčiams atsparius lauko treniruoklius, skirtus įvairioms raumenų grupėms lavinti ir spyruokliuką, skirtą mažiausiems bendruomenės nariams – vaikams.

Įgyvendinus projektą tikimasi pritraukti daugiau įvairaus amžiaus žmonių praleisti laiką kartu, aktyvinti savo gyvenimo ritmą, suteikta vaikams saugi žaidimų vieta, taip pat pagerintas bendruomenės namų estetinis vaizdas. Aptvėrus bendruomenės teritoriją, padidėjo saugumas.

Projektas įgyvendintasvalstybiniame 0,5864 ha žemės sklype (kadastro Nr. 7152/0003:128, unikalus Nr. 4400-2000-9030), esančiame Mokyklos g. 4, Polekėlės k., Tyrulių sen., Radviliškio r. sav., kurį panaudos sutartimi valdo Radviliškio rajono savivaldybė – projekto partnerė.

Tai yra tęstinis projektas, kurio metu toliau bus puoselėjama Polekėlės kaime esanti viešoji erdvė. Bendruomenė įsipareigoja savo jėgomis prižiūrėti sukurtą turtą, puoselėti jį.

Asociacijos „Polekėlės bendruomenė“ informacija