Baisogalos priestočio bendruomenė „Imantai“ įgyvendino reikšmingą projektą

Baisogalos priestočio bendruomenė „Imantai“ sėkmingai įgyvendino projektą „Viešosios erdvės pritaikymas Baisogalos priestočio bendruomenės „Imantai“ aktyviam laisvalaikiui“ (toliau – projektas), finansuojamą iš valstybės biudžeto lėšų pagal Nacionalinės paramos teikimo kaimo bendruomenių ir asociacijų veiklai teikimo taisykles 2017 metais. Bendra projekto vertė – 9 981,58 Eur.

2017 m. birželio 15 d. Baisogalos priestočio bendruomenė „Imantai“ pasirašė paramos sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos dėl paramos projektui įgyvendinti. Projekto metu atlikti darbai: viešųjų pirkimų organizavimas, projekto rangos darbų pirkimas, krepšinio aikštelės įrengimo darbai, projekto viešinimas, projekto ataskaitų pateikimas.

Pagrindinis projekto tikslas – viešosios erdvės pritaikymas, siekiant sudaryti sąlygas aktyviai bendruomenės laisvalaikio veiklai.Šis projektas pasižymi plačiu ir reikšmingu socialiniu efektu. Jo rezultatais gali naudotis visi „Imantų“ bendruomenės nariai ir seniūnijos gyventojai. Vienas iš pagrindinių projekto socialinių efektų yra bendruomeniškumo skatinimas – bendruomenės nariai turi sąlygas burtis į grupes, žaisti krepšinį,  dalyvauti  bendruomenės veikloje.

Baisogalos priestočio bendruomenės „Imantai“  informacija