Baisogalos priestočio bendruomenė „Imantai“ įgyvendino kūno kultūros ir sporto projektą

Baisogalos priestočio bendruomenė „Imantai“  įgyvendino Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės skelbto kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkurso „Sportuojanti bendruomenė“ projektą „Sportuokime ir būkime sveiki“ (toliau – projektas), finansuojamą iš valstybės biudžeto lėšų. Bendra projekto vertė – 790,09 Eur; paramos lėšos – 656,00 Eur. 

2017 m. gegužės 16 d. Baisogalos priestočio bendruomenė „Imantai“ pasirašė paramos sutartį      Nr. SS-57 su Kūno kultūros ir sporto departamentu dėl paramos projektui įgyvendinti. Projekto metu atlikti šie darbai: įrengta krepšinio lenta, įsigyta: krepšinio lankas, 2 krepšinio tinkleliai, sportinis žaidimas „Petankė“,  padėkos raštų, medalių, lankstinukų, sportinių marškinėlių bei kepuraičių su „Imantų“ bendruomenės logotipais.

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti gyvenamosios vietovės bendruomenės narius įsitraukti į sveikatą stiprinančią ir jų fizinį aktyvumą didinančią sportinę veiklą, organizuoti įvairius sporto užsiėmimus priestočio gyventojams, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius,pažymėti 2017–uosius – Sporto metus. Projektas yra svarbus, nes dauguma bendruomenės gyventojų yra vyresnio amžiaus arba senjorai, todėl turi daug sveikatos problemų. Programa turi prevencinę paskirtį. Veiklose dalyvauja įvairaus amžiaus bendruomenės ir kaimyninių bendruomenių nariai. Renginiai padeda formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, stiprina  visuomeninio aktyvumo įgūdžius, o organizuojami sveikatos tyrimai skatina kiekvieną rūpintis savo sveikata. Šis projektas pasižymi reikšmingu socialiniu efektu. Jo rezultatais  gali naudotis ne tik bendruomenės nariai, bet ir kiti Baisogalos seniūnijos gyventojai.  Vienas iš svarbių projekto socialinių efektų yra bendruomeniškumo skatinimas – bendruomenės nariai, turėdami atnaujintą sportinę įrangą, dažniau susiburia ir naudojasi jos teikiamomis galimybėmis aktyviai sportuoti, rengia varžybas ir aktyviau dalyvauja bendruomenės veikloje.

Baisogalos priestočio bendruomenės „Imantai“  informacija