1

Vietos veiklos grupių susitikimas

2022 m. rugsėjo 21 d. Žagarės kultūros centre, Joniškio rajone, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė surengė tradicinį Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikimą-konferenciją, susijusią su vietos plėtros strategijų įgyvendinimu.

Susitikime dalyvavo Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis” atstovai: Romas Kalvaitis, Andželika Barčkienė ir Edita Šiaulianskienė. Taip pat į susitikimą-konferenciją atvyko Akmenės rajono vietos veiklos grupės, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės, Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė”, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija”, asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė” darbuotojai bei atstovai.

Susitikimo-konferencijos dalyvius pasveikino Joniškio rajono partnerystės VVG asociacijos pirmininkė Nijolė Valuckienė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Joniškio VVG valdybos narys Tomas Armonavičius. Žagarės ultūros centro darbuotojai susitikimo-konferencijos dalyvius pasveikino daina ir skaitė pranešimą apie prasmingą ir rezultatyvų Žagarės mieste veikiančių bendruomenių bei kultūros centro bendradarbiavimą.

Susitikime dalyvavusių VVG atstovai ir darbuotojai aptarė vietos plėtros strategijų įgyvendinimą ir administravimą, dalinosi vietos projektų įgyvendinimo ir administravimo patirtimi, kalbėjo apie patirtį ir problemas susidūrus su nesąžiningais pareiškėjais.

Joniškio rajono partnerystės VVG viešųjų ryšių specialistė Dalia Motik susitikimo dalyvius supažindino su Žagarėje įgyvendintais projektais, pristatė/parodė įdomias lankytinas Žagarės vietas.

Reguliarūs Šiaulių regiono ir Raseinių rajono vietos veiklos grupių susitikimai prasmingi ir naudingi dalijantis sukaupta patirtimi, ieškant ir randant atsakymus į iškilusius klausimus, bei tinkamiausius sprendimus.

Sekantis vietos veiklos grupių susitikimas numatytas Raseinių rajono VVG „Raseinių krašto bendrija” teritorijoje.

1

2

3

4

5

 

7

6