Vėriškiečiai svečiavosi pas Šeimos ambasadorius

Vėriškių bendruomenė jau antrus metus iš eilės  iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gauna finansavimą skirtą bendruomenių organizacijų projektams, skirtiems šių organizacijų socialinei veiklai palaikyti ir plėtoti.  

Vėriškiečių projekto tikslas – teigiamos nuomonės apie globą ir įvaikinimą formavimas, būsimų globėjų ir įtėvių kartos ugdymas, šeimų stiprinimas. Tuo tikslu, atviram pokalbiui nuvykome į svečius pas Šeimos ambasadorius, pašušviečius, Genę ir Juozapą Grakulskius. Šeimos ambasadorių Garbės ženkleliai jiems buvo įteikti 2010 metais. Genutė ir Juozapas užaugino ir į gyvenimą išleido tris savo ir penkis tėvų globos netekusius vaikus. Kalbant su šeimos ambasadoriais apie globą ir įvaikinimą, apie pagalbą vaikams, apie šeimą, supranti, dėl ko būtent šiems žmonėms teko šis Garbės ženklelis. Pokalbio metu neblėso šypsena nuo Genės ir Juozapo lūpų kai tik jie mintimis nuklysdavo į savo didžiulės šeimos rūpestėlius. Nuoširdžiai ir geranoriškai buvo dalinamasi patirtimi, tik geruoju prisimintos vaikų išdaigos, pergyventi įvykiai. Pokalbis vis sukosi tik apie gerus dalykus, nes šitiems žmonėms šeima ir vaikai besąlygiškai  yra didžiausios vertybės.

Pasiklausius Genes ir Juozapo Grakulskių pasakojimo ir  pasidalinus patirtimi,  buvome maloniai nustebinti šilto priėmimo Pašušvio kultūros namuose. Ten mus sutiko bendruomenės nariai, mokyklos direktorė. Jų meilė savajam kraštui atsikleidė sulig kiekvienu pasakojimu apie nuveiktus darbus, pasiektus rezultatus. Tai mūsų jaunai bendruomenei puikus pavyzdys. Manom, kad užsimezgę ryšiai ateityje įkvėps vis didesniems darbams.

Mūsų pareiga neverkšlenti, neteisti, o daug kantriai ir ilgai dirbti, kad pasiektumėm laukiamo rezultato: doros, gyvybingos, darnios šeimos. Šiuo projektu siekiame  populiarinti įvaikinimo ir globos (rūpybos) idėją, formuoti teigiamą visuomenės nuomonę apie įvaikinimą ir globą (rūpybą). Projekto metu apie 30 Vėriškių bendruomenėsšeimų bus susipažindintos su globos šeimoje ir įvaikinimo patirtimis, skatinamos globoti vaikus savo šeimose. Kartu puoselėsime atsakomybe už bendruomenės narius, šeimas, ryžtą dirbti ne tik savo naudai, bet ir visuomenės labui.         

Vėriškių bendruomenės informacija 

Šimos ambasadoriai G. ir J. Grakulskiai

Susitikimo su pašušviečiais akimirka

Parašykite komentarą